หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สามหมื่น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
วิสัยทัศน์ อบต.สามหมื่น
"สามหมื่นน่าอยู่
มุ่งสู่การพัฒนา
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี"
นายธีรพัฒน์ คีรีบริสุทธิ์
นายกองค์การบริหารสวนตำบลสามหมื่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
อบต.สามหมื่น
Sam Muen
Subdistrict Administrative Organization
รับเรื่องราวร้องเรียน โทร : 088-275-2124
สายด่วนสายตรง โทร : 084-296-5707 , 088-422-4147
1
2
3
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นองค์กรปกครอง ท้องถิ่นขนาดกลางมีพื้นที่ เขตการปกครองทั้งหมด ๔๑๗.๒๐ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ๕ หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา (เผ่ากะเหรี่ยง) มีฐานะยากจนประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ และหาของป่า
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด และ ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก และ ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด ต.พระวอ และ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก  
 
  ประชากรทั้งหมด 7,017 คน
 
แยกเป็น ชาย 3,613 คน คิดเป็นร้อยละ 51.49
 
แยกเป็นหญิง 3,404 คน คิดเป็นร้อยละ 48.51
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 16.82 คน / ตร.กม.
  จำนวนครัวเรือน 2,032 ครัวเรือน
 
 
  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น ประกอบอาชีพดังนี้
 
เกษตรกรรม ร้อยละ 80
   

พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าว กะหล่ำ พริก และมันสำปะหลัง

พืชที่มีการสนับสนุนให้ปลูก ได้แก่ กาแฟอาราบีก้า
  การเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 10
  รับจ้างทั่วไป และการหาของป่า ร้อยละ 10
 
 
  ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงประมาณร้อยละ 80 และความชื้นต่างระดับกัน ทำให้มีสภาพป่าที่แตกต่างกันหลายประเภท เช่น ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง และมีที่ราบสำหรับทำการเกษตรน้อย
 
 
  สภาพอากาศโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ
 
ฤดูร้อน
   
เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป
จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม
 
ฤดูฝน
   
เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป
จนถึงเดือนตุลาคม
 
ฤดูหนาว
   
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป จนถึง เดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม
 
 
 
เขตการปกครองในตำบลสามหมื่น แบ่งออกเป็น 5 หมู่บ้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านแพ่แฮ 852 822 1,674 495  
2   บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 772 654 1,426 465
  3   บ้านหนองหลวง 447 426 873 299  
4   บ้านแสม 1,071 1,027 2,098 516
  5   บ้านต้นผึ้ง
471 475 946 257  
      รวม 3,613 3,404 7,017 2,032  
 
 
 
  ตำบลสามหมื่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแม่ระมาด มีระยะห่างจากอำเภอแม่ระมาด 38 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 417.20 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 โทรศัพท์ : 088-275-2124 โทรสาร : 088-275-2124
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
จำนวนผู้เข้าชม 18,178,052 เริ่มนับ 27 ส.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10