หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สามหมื่น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
วิสัยทัศน์ อบต.สามหมื่น
"สามหมื่นน่าอยู่
มุ่งสู่การพัฒนา
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี"
นายธีรพัฒน์ คีรีบริสุทธิ์
นายกองค์การบริหารสวนตำบลสามหมื่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
อบต.สามหมื่น
Sam Muen
Subdistrict Administrative Organization
รับเรื่องราวร้องเรียน โทร : 088-275-2124
สายด่วนสายตรง โทร : 084-296-5707 , 088-422-4147
1
2
3
อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
น้ำตกกูเตอร์โกล
 
เริ่มนับ วันที่ 27 ส.ค. 2555
 
 
 
 
  ส่วนสำนักปลัด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานพิมพ์ดีด งานการเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการ ของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง งานประชุมสภาเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติตำบล งานนิติกร งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานการจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานอนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติ การปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการศึกษา การทำหน้าที่ช่วยศึกวิเคราะห์เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา และอาชีพ หลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย งานอนามัยแม่และเด็ก การสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรคและทันตสาธารณสุข พิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมาย ร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ทำนิติกรรม งานรวบรวมวิเคราะห์ และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็น งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนขององค์การบริหารส่วนตำบล งานจัดและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนด เค้าโครงของแผนพัฒนา ระยะปานกลาง และประจำปี งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
  กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบงานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การหักภาษี การจัดเก็บภาษีและการนำส่งภาษี งานเกี่ยวกับการตัดโอนเงินเดือน งานรายงาน คงเหลือประจำวัน งานอนุมัติเบิกตัดปี และขอขยาย เวลาการเบิกจ่าย งานจัดทำงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
  กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบงานสำรวจออกแบบ เขียนแบบอาคาร สะพานแหล่งน้ำ งานประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ งานก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ งานควบคุมการก่อสร้าง งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 โทรศัพท์ : 088-275-2124 โทรสาร : 088-275-2124
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
จำนวนผู้เข้าชม 18,177,962 เริ่มนับ 27 ส.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10