หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อขออนุมัติจัดซื้อเสื้อวอร์มนักกีฬาและยาเวชภัณฑ์ตามโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2562 ]จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยและใช้ประโยชน์จากขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนไตรมาสที่ ๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนไตรมาสที่ ๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร ชั้นเก็บแฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสาร ขนาด ๒ ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และตกแต่งเวที พร้อมทำความสะอาดตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลสามหมื่น ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงาน และผู้มาร่วมประกวดกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลสามหมื่น ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8