หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาพ่นยุงตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]ซื้อขอเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อ(วัสดุก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ของกองการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]ขอจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ(ปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ) [ 29 พ.ค. 2562 ]ซื้อขอเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อ(วัสดุก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2562 ]

  (1)