หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำกนักปลัด) [ 23 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำกนักปลัด) [ 21 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำไตรมาสที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เดือน สิงหาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]ซื้อพันธุ์หมู อาหารหมู อาหารไก่ไข่และเมล็ดพันธุ์ผัก ตามโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแพ่แฮ (กลุ่มบ้านห้วยขนุน) จุดที่ 1 ตำบลสามหมื่น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน-เก้าอี้ทำงาน) ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 47