หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขุนห้วยแม่ท้อ หมู่ที่ 2 ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก [ 18 ต.ค. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. จำนวน 4 ท่อน หมู่ 4 บ้านแสม (กลุ่มบ้านกูเตอร์โกล) จุดที่ 2 ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. จำนวน 6 ท่อน หมู่ ๔ บ้านแสม (กลุ่มบ้านกูเตอร์โกล) ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร จำนวน 6 ท่อน หมู่ 5 บ้านต้นผึ้ง (กลุ่มบ้านห้วยขนุนน้อย) ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร จำนวน 6 ท่อน หมู่ที่ 2 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ (กลุ่มบ้านกูเตอร์ทะ) ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร จำนวน 6 ท่อน หมู่ 5 บ้านต้นผึ้ง (กลุ่มบ้านห้วยขนุนน้อย) ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร จำนวน 6 ท่อน หมู่ 5 บ้านต้นผึ้ง (กลุ่มบ้านห้วยขนุนน้อย) ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร จำนวน 6 ท่อนหมู่ที่ 2 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ (กลุ่มบ้านเลอทุทะ) จุดที่ 1 ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]ซื้อโครงการวางท่อประปาพีวีซีเพื่อการเกษตร โดยวางท่อประปาพีวีซี บ้านขุนห้วยแม่ท้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]ซื้อโครงการวางท่อประปาพีวีซีเพื่อการเกษตร โดยวางท่อประปาพีวีซี บ้านห้วยขนุน หมู่ที่ ๑ บ้านแพ่แฮ ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 34