หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๘๕๙๒ ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2563 ]ซื้อทรายอะเบทน้ำยาพ่นกำจัดยุงและถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบ ประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 เม.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2563 ]ซื้อกระสอบทรายและวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12