หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ค) สถานศึกษา ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ค) สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) ตามโครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนรู้ ICT ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เดือน มิถุนายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เดือน มิถุนายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]ซื้อหนังสือเรียนนิทาน ตามโครงการหนูน้อยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตตำบลสามหมื่นที่ ชำรุด สายทางบ้านห้วยขนุน (จุดที่ 2) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร หมู่ 1 บ้านแพ่แฮ (กลุ่มบ้านห้วยขนุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตตำบลสามหมื่นที่ชำรุด สายทางบ้านห้วยขนุน (จุดที่ ๔) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร หมู่ 1 บ้านแพ่แฮ (กลุ่มบ้านห้วยขนุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]ซื้อหนังสือเรียนนิทาน ตามโครงการหนูน้อยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]จ้างดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง โดยลงหินคลุกจำนวน 5 จุด ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 3.5 เมตร ความยาวโดยรวม 950 เมตร หมู่ 4 บ้านแสม (กลุ่มบ้านห้วยมะพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26