หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก [ 4 ธ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]อาหารเสริม (นม) ประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) [ 21 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาติดตั้งเวทีและฉากหลังการแสดงพร้อมติดตั้งระบบแสงสีเสียง ระบบไฟฟ้าบริเวณงานและรื้อถอนหลังเสร็จสิ้นงาน ตามโครงการประเพณีวันลอยกระทงตำบลสามหมื่น ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษาฯ (ผ้าต่วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service / OSS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 76