หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อหน้ากากอนามัยของกองการศึกษาฯ จำนวน 1,820 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2563 ]ซื้อหน้ากากผ้าของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ตามโครงการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๘๕๙๒ ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12