หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่สอน (ระดับปฐมวัย) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ สังกัด กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการกั้นน้ำและตกแต่งสถานที่ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง โดยลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านแพ่แฮ (กลุ่มบ้านมะขามป้อม) ต.สามหมื่น จำนวน 2 จุดตามแบบแปลนของ อบต.สามหมื่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง โดยลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.สามหมื่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 1 บ้านแพ่แฮ (กลุ่มบ้านห้วยขนุน) ตำบลสามหมื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง โดยลงหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง จำนวน 4 จุด ตามแบบแปลนของ อบต.สามหมื่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง โดยลงหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง จำนวน 4 จุด ตามแบบแปลนของ อบต.สามหมื่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง โดยลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.สามหมื่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 4 บ้านแสม ตำบลสามหมื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอน และงานธุรการของสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 65