หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหลวง ประจำเดือน มกราคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]จ้างทำอาหารโครงการประเพณีปีใหม่ปก่าเก่อญอประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร เช้า - เย็น สำหรับเด็กนักเรียนพักนอนบ้านไกล ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เดือน ธันวาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]จ้างแต่งหน้าทำผมพร้อมเครื่องประดับ ชุดปก่าเก่อญอดั้งเดิมและชุดปก่าเก่อญอประยุกต์ (โครงการประเพณีปีใหม่ปก่าเก่อญอ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (ห้ามทิ้งขยะ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]จ้างทำอาหารโครงการประเพณีปีใหม่ปก่าเก่อญอประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร เช้า - เย็น สำหรับเด็กนักเรียนพักนอนบ้านไกล ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เดือน ธันวาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก [ 16 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (ห้ามทิ้งขยะ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 52