หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
วิสัยทัศน์ อบต.สามหมื่น
"สามหมื่นน่าอยู่
มุ่งสู่การพัฒนา
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี"
สิบตำรวจโทสมชาติ วุฒินันท์
ปลัดองค์การบริหารสวนตำบล ปฏิบัติหนาที่
นายกองค์การบริหารสวนตำบลสามหมื่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
อบต.สามหมื่น
www.sammuen.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน โทร : 088-275-2124
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   *ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น #ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เกิดเหตุวาตภัย ฝนตกหนักพายุพัดหลังคาบ้านเรือนประชาชนเสียหาย จำนวน 4 หลังคาเรือน ณ บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ 5 ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น โดยสิบตำรวจโทสมชาติ วุฒินันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนเพื่อบรรเทาในเบื้องต้น.  20 พ.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น *ประชาสัมพันธ์ การควบคุมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น จะออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ชุมชนตำบลสามหมื่น โดยเจ้าหน้าที่จะออกให้บริการ การฉีดพ่นหมอกควัน ในระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 - 4 มิถุนายน 2563 - หมู่ที่ 1 วันที่ 25 - 26 พ.ค. 2563 - หมู่ที่ 2 วันที่ 27 - 28 พ.ค. 2563 - หมู่ที่ 3 วันที่ 29 พ.ค. 2563 - หมู่ที่ 4 วันที่ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2563 - หมูที่ 5 วันที่ 4 มิ.ย. 2563 ปล.และเพื่อความสะอาดปลอดภัยของทุกครัวเรือน จึงขอให้ทุกครัวเรือนปฏิบัติดังนี้ 1. จัดเก็บเสื้อผ้าให้มิดชิด 2. อาหารควรมีภาชนะปิดมิดชิด หรือ เก็บใส่ตู้กับข้าวให้มิดชิด 3. เด็ก คนชรา ผู้ป่วย ควรนำมาอยู่ข้างนอก หรือ ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก หากประชาชนท่านใดมีความประสงค์ต้องการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในบริเวณบ้านหรือใกล้เคียง สามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่นได้ทันที และองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่นต้องขออภัยในความไม่สะดวกแก่ทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย  15 พ.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น สิบตำรวจโทสมชาติ วุฒินันท์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.สามหมื่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร.ค่ายวชิรปราการ ได้นำวัสดุซ่อมแซมหลังคาและร่วมซ่อมแซมหลังคา ให้กับราษฎรในพื้นที่หมู่4 บ้านแสมใหญ่ ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ วาตภัย เมื่อวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา.  13 พ.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น วันที่13 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ระเบียบกรมป่าไม้ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  13 พ.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ในวันจันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.30 น.โดยประมาณ เกิดเหตุวาตภัย ฝนตกหนักพายุพัดหลังคาบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายกว่าสิบหลังคาเรือน ณ หมู่ 3 บ้านหนองหลวง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่นได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยสิบตำรวจโทสมชาติ วุฒินันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น ร่วมกับนายอำเภอแม่ระมาด กิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด และกองร้อยทหารพรานที่ ๓๕๐๗ ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนและถุงยังชีพเพื่อบรรเทาในเบื้องต้น   6 พ.ค. 2563 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น วันที่ 29 เมษายน 2563 *ประกาศผลการสรรหาและลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  29 เม.ย. 2563 106
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๓   24 เม.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น วันที่ 17 เมษายน 2563 เรื่อง การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย   17 เม.ย. 2563 109
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น วันที่ 17 เมษายน 2563 เรื่อง การประชุมพิจารณากำหนดมาตรการและอนวทางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมราคาสินค้าในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  17 เม.ย. 2563 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น วันที่ 17 เมษายน 2563 เรื่อง การแจ้งข้อมูลต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 กรณีโรคโควิด-19  17 เม.ย. 2563 88
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 โทรศัพท์ : 088-275-2124 โทรสาร : 088-275-2124
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
จำนวนผู้เข้าชม 3,204,019 เริ่มนับ 27 ส.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10