หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 16 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ [ 16 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ [ 16 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ [ 16 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ [ 16 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๗ /๒๕๖๓ [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๕ -๒๖/๒๕๖๓ [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น เรื่อง การกำหนดแบ่งโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตั้งแต่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)     2