หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
แผนการเสริมมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
แผนพัฒนาอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2561-2563) [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
แผนพัฒนาอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2561-2563) [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
แผนพัฒนาอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2561-2563) [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
แผนพัฒนาอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2561-2563) [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
แผนงานใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน สำนักปลัด [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
แผนงานใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองสาธารณสุขฯ [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)     2