หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการกองทุนหลักประกันสุขภาพ แบบที่ 3 [ 26 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
แผนปฏิบัติการกองทุนหลักประกันสุขภาพ แบบที่ 2 [ 26 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
แผนปฏิบัติการกองทุนหลักประกันสุขภาพ แบบที่ 1 [ 26 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
แบบฟอร์มเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 26 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น [ 26 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
การลงนามในสัตยาบันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ \"ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น\" ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการ [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
คู่มือการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)     2      3